Regulamin

|

1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania ze strony pod adresem leon-instruments.pl, dotyczy wszystkich użytkowników, zarejestrowanych lub nie.
2. Przeglądanie materiałów dostępnych na stronie, ściąganie ich lub jakiekolwiek inne wykorzystanie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami regulaminu, opuść stronę i nie korzystaj z zamieszczonych na niej materiałów, również za pośrednictwem osób trzecich.
4. Autorem strony jest Dominik Bieczyński.

2. Zawartość strony
1. Materiały dostępne na stronie leon-instruments.pl są chronione prawem autorskim. Kopiowanie bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
2. Materiały nie będące własnością autora strony, np. dokumentacje techniczne, są własnością ich producentów.
3. Materiały dostępne na stronie leon-instruments.pl udostępnione są wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny. Sprzedawanie materiałów, programów, urządzeń opartych na rozwiązaniach konstrukcyjnych ze strony leon-instruments.pl dozwolone jest wyłącznie za pisemnym pozwoleniem autora strony.

3. Komentarze
1. Użytkownicy, zarówno zarejestrowani jak i nie, mają prawo zamieszczać komentarze pod materiałami i na temat tych materiałów, przy użyciu odpowiedniego formularza przeznaczonego do tego celu.
2. Prawo z punktu 3.1. może zostać cofnięte użytkownikowi lub użytkownikom przez autora strony bez podania przyczyny.
3. Autor strony może usunąć lub zmodyfikować komentarz bez podania przyczyny.

4. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014.
2. W przypadku zmiany regulaminu, zostanie umieszczona wiadomość na stronie głównej.